Uluslararası Akredite

Kalite Belgelerimiz

ÜRÜN TAKIP SİSTEMI (ÜTS) KAYDI
2001/95/EC GENERAL PRODUCT SAFETY DIRECTIVE

ISO 9001:2015

EN 14683:2019 MEDICAL FACE MASKS

ISO 13485:2016